KANCELARIA
KOMORNIKA SĄDOWEGO

Dawida Palecznego
w obszarze
Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie

KANCELARIA
KOMORNIKA SĄDOWEGO

Dawida Palecznego
w obszarze
Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie

KANCELARIA
KOMORNIKA SĄDOWEGO

Dawida Palecznego

W mojej kancelarii stworzyłem zespół profesjonalistów, dla których nie istnieją sprawy nie do rozwiązania. Otwarte umysły, odpowiedzialność za powierzone zadania i konsekwencja w działaniu to cechy, które moim zdaniem decydują o wynikach.

o kancelarii

Moja kancelaria to miejsce, które łączy w sobie tradycyjne wartości utożsamiane z profesją prawniczą oraz nowoczesne podejście do prawa egzekucyjnego.

o kancelarii

Moja kancelaria to miejsce, które łączy w sobie tradycyjne wartości utożsamiane z profesją prawniczą oraz nowoczesne podejście do prawa egzekucyjnego.

zespół

DAWID PALECZNY

komornik sądowy

OSKAR BEDNARSKI

asesor komorniczy,
kierownik kancelarii

ANNA DUDEK

aplikant komorniczy

MONIKA WIĘSEK

koordynator sekretariatu

Kancelaria 
Komornika Sądowego
Dawida Palecznego

właściwość

Mogę prowadzić egzekucję na terytorium całej Polski,
jednakże w przypadku spraw dotyczących egzekucji z nieruchomości 
właściwość ta jest ograniczona do warszawskich dzielnic: 
Białołęka, Targówek, Praga-Północ. 

Wierzyciel wybierając komornika, który nie jest właściwy miejscowo 
załącza do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego 
oświadczenie o następującej treści:

“Oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie
art. 8 ust 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.” 

Kancelaria 
Komornika Sądowego
Dawida Palecznego

właściwość

Mogę prowadzić egzekucję na terytorium całej Polski, jednakże w przypadku spraw dotyczących egzekucji z nieruchomości
właściwość ta jest ograniczona do warszawskich dzielnic:
Białołęka, Targówek, Praga-Północ. 

Wierzyciel wybierając komornika, który nie jest właściwy miejscowo załącza do wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
oświadczenie o następującej treści:

“Oświadczam, iż wyboru komornika dokonałem na podstawie
art. 8 ust 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.” 

Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji do pobrania

Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji do pobrania

ADRES

Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
Dawid Paleczny

ul. Floriańska 6 lokal U10/1
03-707 Warszawa
tel. (22) 408 02 02

e-mail: warszawa.paleczny@komornik.pl

GODZINY PRACY

Kancelaria jest czynna:

poniedziałek 9.00 – 18.00
wtorek – piątek  9.00 – 17.00

WPŁATY

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunki bankowe:

rachunek w PLN:
08 1020 1026 0000 1302 0280 9275

rachunek w EUR:
30 1020 1026 0000 1102 0281 1693

rachunek w USD:
94 1020 1026 0000 1902 0281 1701

ADRES

Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ
Dawid Paleczny

ul. Floriańska 6 lokal U10/1
03-707 Warszawa
tel. (22) 408 02 02

e-mail: warszawa.paleczny@komornik.pl

GODZINY PRACY

Kancelaria jest czynna:

poniedziałek 9.00 – 18.00
wtorek – piątek  9.00 – 17.00

WPŁATY

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunki bankowe:

rachunek w PLN:
08 1020 1026 0000 1302 0280 9275

rachunek w EUR:
30 1020 1026 0000 1102 0281 1693

rachunek w USD:
94 1020 1026 0000 1902 0281 1701