ZAPISZ SIĘ NA OGLĄDANIE NIERUCHOMOŚCI
Prosimy o zabranie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby umówionej na oglądanie nieruchomości.

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI 

PRAWA EKSPEKTATYWY SPÓŁDZIELCZEGO

WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Dawid Paleczny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  14-03-2019 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika: Warszawa, Floriańska 6 l. U10/1 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 9117 kpc w zw. z 867 kpc pierwsza licytacja udziału w wysokości 2/3 prawa należącego do dłużników i składającego się z:

Lp.

Położenie ekspektatywy

metraż

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Warszawie przy ul. Wyszogrodzka 6/70  

68,90 m2

268 200,00

201 150,00

Lokal można oglądać w obecności komornika w wyznaczonych terminach  na dzień

05-03-2019 godzina: 17:00

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 26 820,00 zł, którą należy uiścić najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Warszawie

47 10201026 3463 0000 2013 1918

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Nabywca jest obowiązany zapłacić natychmiast cenę w wysokości co najmniej jednej piątej ceny ofiarowanej, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w gotówce kancelarii w dniu następnym do godziny 17:00 lub na rachunek bankowy komornika do godziny 18:00 dnia następnego.

 

Komornik Sądowy
Dawid Paleczny