ZESPÓŁ
DAWID PALECZNY
komornik sądowy

W zawodzie pracuję od ponad 10 lat, a własną kancelarię założyłem w 2016 roku. Prowadzę szkolenia z zakresu postępowań egzekucyjnych organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Przez wiele lat wspierałem działania rzeczników prasowych samorządu komorników sądowych. Ponadto byłem współautorem i pomysłodawcą serii podręczników “Egzamin komorniczy – kazusy” stanowiących pomoc do przygotowań do egzaminu komorniczego dla aplikantów komorniczych.

OSKAR BEDNARSKI
asesor komorniczy, kierownik kancelarii

Owocna współpraca zespołu i wysoka jakość to najważniejsze aspekty, na których koncentruję się każdego dnia. Jako kierownik kancelarii dbam o dobre relacje współpracowników oraz wspieram ich rozwój i motywuję do podejmowania jak najstaranniejszych działań prawnych. W szczególności interesują mnie sprawy o charakterze transgranicznym, a także wykonywanie orzeczeń pochodzących z innych państw.

ANNA DUDEK
aplikant komorniczy

Zawód, który wybrałam, daje mi możliwość ciągłego rozwoju, a także bardzo przeze mnie ceniony bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Dynamiczne środowisko pracy oraz skuteczność podejmowanych przez mnie starań motywują mnie do działania.

MONIKA WIĘSEK
koordynator sekretariatu

W kancelarii zajmuję się koordynowaniem kilkuosobowym zespołem administracyjnym. Efektywność mojej pracy mierzona jest wynikami całego zespołu. Każdego dnia dążę więc do jak najlepszej współpracy z ludźmi, polegającej na rozwiązywaniu trudności, a także na skutecznym przekazywaniu wzajemnej informacji. Nasze obowiązki to przede wszystkim precyzyjny kontakt ze stronami postępowań – a to wymaga odpowiedniej wiedzy oraz wysokiego poziomu empatii.

ANNA KARASEK
asystent prawnika

Moim głównym motywatorem do pracy jest możliwość systematycznego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Satysfakcja z tego, że osiągam coraz więcej, bo mam coraz większą wiedzę, jest nie do przecenienia. Profesjonalizm oznacza dla mnie rzetelność i staranność podczas wykonywania swoich obowiązków. Ma to swoje odzwierciedlenie w jakości, kompletności oraz terminowości wykonanej pracy. Każda sprawa prowadzona w naszej kancelarii jest inna, dlatego do każdej z nich podchodzę indywidualnie.

JADWIGA PALECZNA
księgowa

Gdyby zapytano mnie, co robię najczęściej, odpowiedziałabym natychmiast, że pracuję. Tak, lubię to, co robię. Tak, sprawia mi to przyjemność. Motywują mnie wyzwania. Myślę, że ważnym czynnikiem w mojej pracy jest także współpraca z ludźmi. Kontakt z drugim człowiekiem uczy zrozumienia. Czuję, że ta ścieżka, pomimo trudności, wiele wnosi do mojego życia.

KONRAD RYDEL
prawnik

W pracy staram się wyważyć racje stron postępowania. Poza prawem interesuję się kulturą i językiem Grecji. Pozwala mi to sprawnie podążać ścieżkami przepisów prawa, w szczególności w kontekście relacji polsko-cypryjskich.

PAULINA GOLBA
asystent administracyjny

Kompetencja, czyli posiadanie odpowiedniej wiedzy, pozwala na rzetelne i staranne wykonywanie powierzonych zadań. Umiejętność organizacji jest dla mnie bardzo ważna – niezależnie od liczby obowiązków dbam o dotrzymywanie terminów. Pozytywne nastawienie, nieustanna chęć rozwoju oraz uczciwe traktowanie drugiego człowieka to kluczowe elementy w mojej codziennej pracy.

KACPER SAJECKI
asystent prawnika

Praca w kancelarii komorniczej opiera się w dużej mierze na umiejętności sprawnego poszukiwania majątku dłużnika. Pokonywanie wszelkich trudności występujących w sprawach egzekucyjnych sprawia mi wiele satysfakcji.

BARTŁOMIEJ BISIALSKI
asystent administracyjny

Współpraca z ludźmi jest bardzo ważna, ponieważ daje możliwość doświadczenia bycia częścią danej grupy, co z kolei pozwala na wymianę zdań, a w konsekwencji na podejmowanie trafniejszych decyzji. Każdy obowiązek traktuję jako wyższe dobro, co zawdzięczam szacunkowi i sprzyjającej atmosferze panującej w naszym zespole. Swoją przyszłość wiążę z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej.