ZESPÓŁ
DAWID PALECZNY
komornik sądowy

W zawodzie pracuję od ponad 10 lat, a własną kancelarię założyłem w 2016 roku. Prowadzę szkolenia z zakresu postępowań egzekucyjnych organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Przez wiele lat wspierałem działania rzeczników prasowych samorządu komorników sądowych. Ponadto byłem współautorem i pomysłodawcą serii podręczników “Egzamin komorniczy – kazusy” stanowiących pomoc do przygotowań do egzaminu komorniczego dla aplikantów komorniczych.

OSKAR BEDNARSKI
asesor komorniczy, kierownik kancelarii

Owocna współpraca zespołu i wysoka jakość to najważniejsze aspekty, na których koncentruję się każdego dnia. Jako kierownik kancelarii dbam o dobre relacje współpracowników oraz wspieram ich rozwój i motywuję do podejmowania jak najstaranniejszych działań prawnych. W szczególności interesują mnie sprawy o charakterze transgranicznym, a także wykonywanie orzeczeń pochodzących z innych państw.

ANNA KARASEK

asystent prawnika

Moim głównym motywatorem do pracy jest możliwość systematycznego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Satysfakcja z tego, że osiągam coraz więcej, bo mam coraz większą wiedzę, jest nie do przecenienia. Profesjonalizm oznacza dla mnie rzetelność i staranność podczas wykonywania swoich obowiązków. Ma to swoje odzwierciedlenie w jakości, kompletności oraz terminowości wykonanej pracy. Każda sprawa prowadzona w naszej kancelarii jest inna, dlatego do każdej z nich podchodzę indywidualnie.

MONIKA WIĘSEK
koordynator sekretariatu

W kancelarii zajmuję się koordynowaniem kilkuosobowym zespołem administracyjnym. Efektywność mojej pracy mierzona jest wynikami całego zespołu. Każdego dnia dążę więc do jak najlepszej współpracy z ludźmi, polegającej na rozwiązywaniu trudności, a także na skutecznym przekazywaniu wzajemnej informacji. Nasze obowiązki to przede wszystkim precyzyjny kontakt ze stronami postępowań – a to wymaga odpowiedniej wiedzy oraz wysokiego poziomu empatii.

KONRAD RYDEL
prawnik

W pracy staram się wyważyć racje stron postępowania. Poza prawem interesuję się kulturą i językiem Grecji. Pozwala mi to sprawnie podążać ścieżkami przepisów prawa, w szczególności w kontekście relacji polsko-cypryjskich.

JADWIGA PALECZNA
księgowa

Gdyby zapytano mnie, co robię najczęściej, odpowiedziałabym natychmiast, że pracuję. Tak, lubię to, co robię. Tak, sprawia mi to przyjemność. Motywują mnie wyzwania. Myślę, że ważnym czynnikiem w mojej pracy jest także współpraca z ludźmi. Kontakt z drugim człowiekiem uczy zrozumienia. Czuję, że ta ścieżka, pomimo trudności, wiele wnosi do mojego życia.

AGATA JANAS

asystent administracyjny

W życiu kieruje się myślą: niemożliwe nie istnieje! Jeśli każdy z nas będzie ciężką pracą dążył do swych celów, zrealizuje je. Profesjonalizm w codziennej pracy oznacza dla mnie przede wszystkim szczerość, szacunek oraz wsparcie innych. Można wiele osiągnąć samemu, lecz bez pomocy i zaangażowania współpracowników, nie uda nam się w stu procentach uzyskać wymarzonych celów.

PAULINA GOLBA
asystent administracyjny

Kompetencja, czyli posiadanie odpowiedniej wiedzy, pozwala na rzetelne i staranne wykonywanie powierzonych zadań. Umiejętność organizacji jest dla mnie bardzo ważna – niezależnie od liczby obowiązków dbam o dotrzymywanie terminów. Pozytywne nastawienie, nieustanna chęć rozwoju oraz uczciwe traktowanie drugiego człowieka to kluczowe elementy w mojej codziennej pracy.

KACPER SAJECKI
asystent prawnika

Praca w kancelarii komorniczej opiera się w dużej mierze na umiejętności sprawnego poszukiwania majątku dłużnika. Pokonywanie wszelkich trudności występujących w sprawach egzekucyjnych sprawia mi wiele satysfakcji.

BARTŁOMIEJ BISIALSKI
asystent administracyjny

Współpraca z ludźmi jest bardzo ważna, ponieważ daje możliwość doświadczenia bycia częścią danej grupy, co z kolei pozwala na wymianę zdań, a w konsekwencji na podejmowanie trafniejszych decyzji. Każdy obowiązek traktuję jako wyższe dobro, co zawdzięczam szacunkowi i sprzyjającej atmosferze panującej w naszym zespole. Swoją przyszłość wiążę z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej.